Từ biểu tượng công ty tới triết lý làm việc

Hình dáng của ký tự theta (Θ) giống với chi tiết mặt cắt của động cơ điện một cặp cực với hai thành phần cấu tạo chính là rotor và stator. Đối với hệ thống kỹ thuật, động cơ điện giống như “trái tim” của toàn bộ hệ thống, bộ phận trực tiếp tạo ra các chuyển động và biến đổi năng lượng.

Font chữ Cambria cũng là font chữ được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực khoa học, đặc biệt là toán học. Từ đây, cũng thể hiện cam kết và triết lý làm việc của theta engineering là tôn trọng các thành quả của khoa học – công nghệ, cũng như tôn trọng tính lý thuyết được áp dụng trong thực tế.

Θ (theta) là ký tự latin ký hiệu cho góc trong các khái niệm về hình học. Trong kỹ thuật Θ (theta) cũng được sử dụng phổ biến như một đại lượng, đối số toán học.

Hình dáng của ký tự theta (Θ) giống với chi tiết mặt cắt của động cơ điện một cặp cực với hai thành phần cấu tạo chính là rotor và stator. Đối với hệ thống kỹ thuật, động cơ điện giống như “trái tim” của toàn bộ hệ thống, bộ phận trực tiếp tạo ra các chuyển động và biến đổi năng lượng.

Font chữ Cambria cũng là font chữ được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực khoa học, đặc biệt là toán học. Từ đây, cũng thể hiện cam kết và triết lý làm việc của theta engineering là tôn trọng các thành quả của khoa học – công nghệ, cũng như tôn trọng tính lý thuyết được áp dụng trong thực tế.

Màu xanh (0-139-139) và màu xám (79-79-79) là hai màu sắc chủ đạo được thể hiện trên biểu tượng và các văn bản, tượng trưng sự bền vững, tính thân thiện với môi trường. Song hành với cam kết luôn nỗ lực hướng tới sự bền vững, một môi trường sống xanh, sạch. Ngoài ra, màu xanh – hành thủy, màu xám – hành kim, cũng là hai mệnh chính của hệ thống cơ điện bao gồm kim khí và chất lỏng.

Việc chỉ sử dụng ký tự và màu sắc để thể hiện biểu tượng, cũng thể hiện cam kết về tối ưu hóa hệ thống và tôn trọng việc tiết kiệm không gian lưu trữ tài nguyên số của nhân loại. Đây cũng là tinh thần nhất quán, kim chỉ nam trong mọi hoạt động của theta engineering, luôn hướng tới triết lý thiết kế "tối ưu - hiệu quả - bền vững" trên từng sản phẩm.

Viết bình luận