Triết lý làm việc

Tầm nhìn

“theta engineering định hướng phát triển để trở thành một trong các công ty tư vấn thiết kế & tư vấn các giải pháp về hệ thống kỹ thuật hàng đầu khu vực.”

Không ngừng đổi mới bản thân, sáng tạo trong công việc, với triết lý làm việc “tối ưu – hiệu quả - bền vững”, theta engineering luôn sẵn sàng đóng góp trí tuệ và sức lực vào công cuộc phát triển của quốc gia và xã hội.

Tầm nhìn

“theta engineering định hướng phát triển để trở thành một trong các công ty tư vấn thiết kế & tư vấn các giải pháp về hệ thống kỹ thuật hàng đầu khu vực.”

Không ngừng đổi mới bản thân, sáng tạo trong công việc, với triết lý làm việc “tối ưu – hiệu quả - bền vững”, theta engineering luôn sẵn sàng đóng góp trí tuệ và sức lực vào công cuộc phát triển của quốc gia và xã hội.

Sứ mệnh

“Đóng góp trí tuê & sức lực, Vì một quốc gia hiện đại hơn, khang trang hơn.”

theta engineering luôn mang theo các tâm nguyện và khát vọng của các kỹ sư Việt Nam, mong muốn có thể đóng góp trí tuệ và sức lực, vì một xã hội, quốc gia hiện đại hơn, khang trang hơn.

Triết lý làm việc

“Tối ưu - Hiệu quả - Bền vững”

Giá trị cốt lõi

Giá trị trị cốt lõi của theta engineering luôn được xây dựng trên hai yếu tố song hành, không thể tách rời nhau, đó là “sản phẩm” và “dịch vụ”. Sản phẩm tốt phải kèm theo một dịch vụ tốt, dịch vụ tốt được xây dựng dựa trên cơ sở cốt lỗi là một sản phẩm tốt.

Sản phẩm: tối ưu, vận hành hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội

Dịch vụ: Cam kết “đồng hành tới cùng dự án”, luôn song hành trên từng bước đi của khách hàng, đối tác, với tâm thế  “luôn sẵn sàng cho sự thay đổi” để hướng tới một sản phẩm có tính hoàn thiện cao, có giá trị.

Viết bình luận