Trung tâm hội nghị Quốc tế - Vĩnh Thịnh


  • Tên dự án: Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc
  • Hạng mục thiết kế: Thiết kế hệ thống cơ điện
  • Địa điểm: Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
  • Cấp công trình: Cấp II
  • Quy mô dự án: Diện tích khu đất: 20.190 m², Diện tích xây dựng: 3.137 m²; 5 tầng nổi+ 1 tầng hầm
  • Hạng mục công trình: Trung tâm hội nghị (1000 chỗ ngồi); 50 phòng khách sạn