Tư vấn thiết kế Cơ điện - MEP Design Consulting

Hệ thống kỹ thuật (cơ điện) là một trong các hạng mục “khá” đặc biệt trong các công trình xây dựng, ở đó bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau được kết nối và trở thành một hệ thống thống nhất và trọn vẹn. Bởi vậy việc thiết kế cũng đòi hỏi các yêu cầu đặc biệt hơn, như việc phải xét tới các chi phí về vận hành (năng lượng, bảo trì, tuổi thọ…), hay tôn trọng các cam kết về bảo vệ môi trường và bám đuổi được tốc độ phát triển của khoa học, công nghệ.

The engineering system (Mechanical - Electrical - Plumbing) is one of the special items in construction works, which includes many different professional fields that are connected and become a unified and complete system. Therefore, the design also requires more special requirements, such as having to consider operating costs (energy, maintenance, life ...), or respecting commitments to environmental protection and keep up with the speed of development of science and technology.

Với Theta Engineering, chúng tôi đề cao giá trị trong tương lai của sản phẩm, từ đó, có thể đưa ra các tư vấn chính xác và phù hợp với yêu cầu, mong muốn của chủ đầu tư, dựa trên các kinh nghiệm, kiến thức và triết lý làm việc qua nhiều dự án lớn, tầm cỡ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt dựa trên vốn kinh nghiệm của các nhân lực, đội ngũ kỹ sư, đã từng tham gia trực tiếp vào việc thiết kế - thi công – quản lý các dự án nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế như Marriott International hay Intercontinental Hotel Group.

With Theta Engineering, we appreciate the future value of the product, from which, we can give accurate and appropriate advice in accordance with the requirements and wishes of the investor, based on experience and knowledge. knowledge and philosophy of working through many large and large projects in many different fields. Especially based on the experience of human resources and engineers, who have been directly involved in the design - construction - management of resort projects with international brands such as Marriott International or Intercontinental Hotel Group.

Theta Engineering là Công ty tư vấn thiết kế cơ điện có kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình dự án lớn, phức tạp đã được cấp chứng chỉ thiết kế với đội ngũ nhân sự giàu năng lực. Giá trị trị cốt lõi của chúng tôi được xây dựng trên hai yếu tố song hành, đó là “sản phẩm” và “dịch vụ” . Sản phẩm tốt phải kèm theo một dịch vụ tốt, dịch vụ tốt được xây dựng dựa trên cơ sở một sản phẩm tốt.

Theta Engineering is a mechanical and electrical design consultancy company with lots of experience in implementing large and complex projects. We have been granted design certificates with a team of capable staff. Our core values are based on two parallel factors, namely “products” and “services”. A good product must be accompanied by a good service, and a good service must be built on a good product.

 • Sản phẩmTuân thủ nguyên tắc thiết kế tối ưu, vận hành hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.
 • ProductAdhering to the principle of optimal designs, efficient operation, and sustainable contribution to society
 • Dịch vụCam kết “đồng hành tới cùng dự án” , với tâm thế “luôn sẵn sàng cho sự thay đổi” để hướng tới một sản phẩm hoàn thiện cao.
 • ServiceCommitting to "accompanying throughout the project" with an attitude of "ready for change" towards a highly completed product

CÁC HẠNG MỤC CƠ ĐIỆN - MEP ITEMS

HỆ THỐNG ĐIỆN - ELECTRICAL

 • Hệ thống cấp nguồn (tủ trung thế, tủ điện hạ thế, máy phát điện, UPS, phân phối điện hạ thế…)
 • Power supply systems (medium voltage cabinets, low voltage cabinets, generators, UPS, low voltage distribution...)
 • Hệ thống chiếu sáng (chiếu sáng nhân tạo, chiếu sáng tự nhiên…)
 • Lighting systems (Artificial lighting, Natural lighting...)
 • Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn
 • Emergency lighting and exit
 • Hệ thống nối đất (trung tính, an toàn), chống sét (trực tiếp, lan truyền); Đèn báo không…
 • Grounding systems (Neutral, Safety), Lightning protection systems, Aircraft warning lights...

HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ - EXTRA LOW VOLTAGE

 • Hệ thống thông tin liên lạch (Mạng, dữ liệu, dịch vụ truyền hình, điện thoại, wifi...)
 • Data and communication systems (ICT, Internet, IPTV, Telephone, Wifi...)
 • Hệ thống  giám sát an ninh
 • Closed-circuit televison system
 • Hệ thống âm thanh thông báo
 • Public address systems

ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ - MECHANICAL

 • Hệ thống điều hòa (sưởi, làm mát, điều chỉnh độ ẩm, chất lượng không khí…)
 • Air conditioning systems (heating, cooling, air quality control...)
 • Hệ thống thông gió chung (cấp khí tươi, hút khí thải, hút khói bếp…)
 • Ventilation systems (Fresh air supply, Air exhaust, Kitchen smoke exhaust...)
 • Hệ thống kiểm soát khói (cấp khí bổ sung, hút khói sự cố, tăng áp…)
 • Smoke control systems (make-up air supply, smoke exhaust, air pressurization...)

CẤP THOÁT NƯỚC - PLUMBING

 • Hệ thống cấp nước (nước thô, nước sạch, nước nóng, tưới tiêu…)
 • Water supply systems (raw water, clean water, hot water, irrigation water...)
 • Hệ thống thoát nước (nước thải, nước mưa, thông hơi...)
 • Drainage water systems (wastewater, rainwater, vent pipe, kitchen...)
 • Hệ thống xử lý (lọc) nước cấp tập trung
 • Clean water filter center system
 • Hệ thống xử lý nước thải tập trung
 • Sewage treatment plant

HỆ THỐNG KHÁC - OTHERS

 • Hệ thống điều khiển, quản lý năng lượng BMS…
 • Building management system
 • Hệ thống điện thông minh
 • Smart home and smart building
 • Hệ thống quản lý bãi đỗ xe
 • Carparking system
 • Hệ thống âm thanh & hình ảnh nghe nhìn (AV, BGM...)
 • Audio visual systems (AV, BGM...)
 • Hệ thống kiểm soát anh ninh
 • Access control and Duress alarm
 • Hệ thống xử lý nước bể bơi
 • Swimming pool water filter
 • Hệ thống cấp gas & nhiên liệu cháy LPG
 • Liquefied petroleum gas system
 • Thang máy
 • Elevator and escalator

Write a comment