Các dịch vụ tư vấn - Consulting services

Chúng tôi luôn quan niệm, "thành công của các bạn chính là niềm tự hào của chúng tôi", với vai trò đóng góp công sức cùng kiến tạo nên các công trình tầm vóc, hiệu quả và bền vững!
With a strong belief that "your success is our pride", we will play the role of a partner contributing efforts to create great, effective, and sustainable projects!

Mô hình hóa BIM MEP - MEP BIM Modeling
05 06

Mô hình hóa BIM MEP - MEP BIM Modeling

Công ty TNHH Theta Engineering

Với Theta Engineering chúng tôi luôn ý thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng của BIM đối với linh vực thiết kế, vì vậy, một trong các yêu cầu bắt buộc để trở thành kỹ sư của Theta Engineering, đó và việc sử dụng thành thạo BIM & REVIT. Với tiêu chí này, toàn bộ dự án thiết kế của chúng tôi đều có…

View
Tư vấn thiết kế PCCC - FLS Design Consulting
02 06

Tư vấn thiết kế PCCC - FLS Design Consulting

Công ty TNHH Theta Engineering

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) chiếm một vị trí hết sức quan trọng tỏng việc thiết kế, thi công, đầu tư các công trình xây dựng. Khác với các quan niệm truyền thống, hệ thống PCCC không chỉ bao gồm các hệ thống phục vụ cho công tác Phòng cháy và báo cháy (như hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy),…

View
Tư vấn thiết kế Cơ điện - MEP Design Consulting
25 06

Tư vấn thiết kế Cơ điện - MEP Design Consulting

Công ty TNHH Theta Engineering

Hệ thống kỹ thuật (cơ điện) là một trong các hạng mục “khá” đặc biệt trong các công trình xây dựng, ở đó bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau được kết nối và trở thành một hệ thống thống nhất và trọn vẹn. Bởi vậy việc thiết kế cũng đòi hỏi các yêu cầu đặc biệt hơn, như việc phải xét tới các chi…

View
Tư vấn Tối ưu hóa MEP - MEP Optimization Consulting
25 06

Tư vấn Tối ưu hóa MEP - MEP Optimization Consulting

Công ty TNHH Theta Engineering

Bất kỳ hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh nào cũng bao gồm: phần động lực (bộ phận chấp hành) và phần điều khiển (bộ phận ra lệnh và giám sát). Để tối ưu hóa được hệ thống, đòi hỏi các kỹ sư phải có những am hiểu sâu trên nhiều trền nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau từ nguyên lý hoạt động, cấu tạo, thi…

View
Tư vấn Điều khiển thông minh - Smart Control Consulting
25 06

Tư vấn Điều khiển thông minh - Smart Control Consulting

Công ty TNHH Theta Engineering

Ngày nay, tốc độ phát triển khoa học – công nghệ diễn ra hết sức sôi nổi và nhanh chóng, đòi hỏi các hệ thống điều khiển cũng phải đủ thông minh để có thể theo kịp và không sớm bị trở lên lỗi thời. Từ đó đỏi hỏi các kỹ sư thiết kế, thi công hệ thống phải có tư duy năng động và bao quát được toàn bộ…

View
Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)