Tư vấn Tối ưu hóa MEP - MEP Optimization Consulting

Bất kỳ hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh nào cũng bao gồm: phần động lực (bộ phận chấp hành) và phần điều khiển (bộ phận ra lệnh và giám sát). Để tối ưu hóa được hệ thống, đòi hỏi các kỹ sư phải có những am hiểu sâu trên nhiều trền nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau từ nguyên lý hoạt động, cấu tạo, thi công, lắp đặt, vận hành… từ đó giảm bớt các thiết bị dư thừa hay việc lựa chọn công suất quá lớn của máy và thiết bị, đưa ra các khuyến nghị, tư vấn lựa chọn đúng công suất, chủng loại, vật liệu phù hợp, cũng như việc phối hợp trong nguyên lý điều khiển khi vận hành để giảm thiểu chi phí năng lượng, nâng cao hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Any complete engineering system consists of a driving part (actuator) and a control part (commanding and monitoring part). In order to optimize the system, requires engineers to have in-depth knowledge in many different professional fields from operating principles, structure, construction, installation, and operation... thereby reducing reduce redundant equipment or choosing the too large capacity of machines and equipment, giving recommendations, and advice on choosing the right capacity, suitable type and materials, as well as the coordination in principle. control during operation to reduce energy costs, and improve efficiency and equipment life.

Bằng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và điều khiển thông minh, chúng tôi tự tin có thể đem tới cho khách hàng, chủ đầu tư các giải pháp phù hợp nhất để giúp tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh và tối ưu nhất.

With our experience in the field of design consulting and intelligent control, we are confident that we can provide customers and investors with the most suitable solutions to help create the most complete and optimal system...

Theta Engineering là Công ty tư vấn thiết kế cơ điện có kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình dự án lớn, phức tạp đã được cấp chứng chỉ thiết kế với đội ngũ nhân sự giàu năng lực. Giá trị trị cốt lõi của chúng tôi được xây dựng trên hai yếu tố song hành, đó là “sản phẩm” và “dịch vụ” . Sản phẩm tốt phải kèm theo một dịch vụ tốt, dịch vụ tốt được xây dựng dựa trên cơ sở một sản phẩm tốt.

Theta Engineering is a mechanical and electrical design consultancy company with lots of experience in implementing large and complex projects. We have been granted design certificates with a team of capable staff. Our core values are based on two parallel factors, namely “products” and “services”. A good product must be accompanied by a good service, and a good service must be built on a good product.

 • Sản phẩmTuân thủ nguyên tắc thiết kế tối ưu, vận hành hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.
 • ProductAdhering to the principle of optimal designs, efficient operation, and sustainable contribution to society
 • Dịch vụCam kết “đồng hành tới cùng dự án” , với tâm thế “luôn sẵn sàng cho sự thay đổi” để hướng tới một sản phẩm hoàn thiện cao.
 • ServiceCommitting to "accompanying throughout the project" with an attitude of "ready for change" towards a highly completed product

CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG MEP - MEP SYSTEM OPTIMIZATION SOLUTIONS

 • Tối ưu hóa trong giai đoạn lập ý tưởng đầu tư, ý tưởng thiết kế
 • Optimization in the stage of investment ideas, design ideas
 • Tối ưu hóa trong giai đoạn lựa chọn thiết bị, vật tư, mời chào thầu
 • Optimization in the stage of equipment selection, materials, bidding & tendering
 • Tối ưu hóa trong giai đoạn thi công, lắp đặt, nghiệm thu và vận hành thử nghiệm hệ thống
 • Tối ưu hóa trong giai đoạn vận hành, cải tạo, nâng cấp hệ thống
 • Optimization during the operation, renovation and system upgrade phase

Write a comment