Các tiêu chuẩn thiết kế - Design standards

Các tiêu chuẩn thiết kế - Design standards

Tiêu chuẩn thiết kế IEEE
22 10

Tiêu chuẩn thiết kế IEEE

Công ty TNHH Theta Engineering

IEEE là tên viết tắt của Viện các kỹ sư điện, điện tử quốc tế (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Được thành lập năm 1963 từ sự hợp nhất của Hiệp hội Kỹ sư điện Hoa kỳ (1884) và Hiệp hội Kỹ sư Vô tuyến điện (1912), IEEE đã dần phát triển thành một tổ chức quốc tế, tập hợp được các nhà…

View
Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam
22 10

Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam

Công ty TNHH Theta Engineering

Hệ thống tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam, bao gồm các Quy chuẩn quốc gia mang tính chất định hướng bắt buộc áp dụng cho các dự án trên lãnh thổ Việt Nam, và các Tiêu chuẩn quốc gia mang tính chất tham chiếu và hướng dẫn thiết kế, lắp đặt hệ thống kỹ thuật. Hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam thực sự…

View
Tiêu chuẩn thiết kế Marriott International
22 10

Tiêu chuẩn thiết kế Marriott International

Công ty TNHH Theta Engineering

Tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế Marriott International Đối với hệ thống kỹ thuật, Mariott International ban hành các bộ tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế cho từng hệ thống kỹ thuật khác nhau, với từng thương hiệu cũng đi cùng các bộ tiêu chuẩn khác nhau, và được cập nhật thường xuyên theo các năm. Về tổng…

View
Tiêu chuẩn thiết kế ASPE
17 10

Tiêu chuẩn thiết kế ASPE

Công ty TNHH Theta Engineering

ASPE (American Society of Plumbing Engineers) là tổ chức quốc tế các chuyên gia về thiết kế, phân tích và thử nghiệm hệ thống ống nước hệ thống.

View
Tiêu chuẩn thiết kế NPFA
17 10

Tiêu chuẩn thiết kế NPFA

Công ty TNHH Theta Engineering

Tiêu chuẩn NFPA về PCCC được ban hành bỏi NFPA – Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia của Hoa Kỳ. Các tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, khả năng phản ứng và tính chất đặc biệt. Giúp đảm bảo cho các thiết bị và việc thi công các công trình có chất lượng tốt, đảm bảo an…

View
Tiêu chuẩn thiết kế ASHRAE
16 10

Tiêu chuẩn thiết kế ASHRAE

Công ty TNHH Theta Engineering

Tiêu chuẩn ASHRAE 62.2-2007 ra đời với tiêu chí như phiên bản trước đó, nhưng được tạo ra để phù hợp với điều kiện khí hậu của Tiểu bang Califonia. Sau đó, ASHRAE lại cho ra đời phiên bản ASHRAE 62.2-2008 với một chút sửa đổi trong Tiêu đề 24 Phần 6 (được áp dụng như 1 tiêu chuẩn chung).

View
Tiêu chuẩn thiết kế IEC
16 10

Tiêu chuẩn thiết kế IEC

Công ty TNHH Theta Engineering

Bộ tiêu chuẩn điện kỹ thuật (chuẩn hoá quốc tế IEC) bao gồm trên 6500 tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt hệ thống điện.

View
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)