Tiêu chuẩn thiết kế IEEE

IEEE là tên viết tắt của Viện các kỹ sư điện, điện tử quốc tế (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Được thành lập năm 1963 từ sự hợp nhất của Hiệp hội Kỹ sư điện Hoa kỳ (1884) và Hiệp hội Kỹ sư Vô tuyến điện (1912), IEEE đã dần phát triển thành một tổ chức quốc tế, tập hợp được các nhà khoa học, các nhà giáo dục, các chuyên gia đầu ngành, các kỹ sư trong nhiều ngành nghề. Hiện nay IEEE có 39 hội chuyên ngành (societies) với các thành viên đến từ hơn 150 nước, hoạt động trong 325 chi hội tại tất cả các vùng lãnh thổ.

IEEE là tên viết tắt của Viện các kỹ sư điện, điện tử quốc tế (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Được thành lập năm 1963 từ sự hợp nhất của Hiệp hội Kỹ sư điện Hoa kỳ (1884) và Hiệp hội Kỹ sư Vô tuyến điện (1912), IEEE đã dần phát triển thành một tổ chức quốc tế, tập hợp được các nhà khoa học, các nhà giáo dục, các chuyên gia đầu ngành, các kỹ sư trong nhiều ngành nghề. Hiện nay IEEE có 39 hội chuyên ngành (societies) với các thành viên đến từ hơn 150 nước, hoạt động trong 325 chi hội tại tất cả các vùng lãnh thổ.

IEEE là cơ quan phát triển các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu với gần 900 tiêu chuẩn đã được ban hành và hơn 400 tiêu chuẩn đang được soạn thảo về các lĩnh vực Điện, Điện tử, Điều khiển, Truyền thông, Công nghệ Thông tin, Thiết bị sản xuất năng lượng và dịch vụ và các ngành có liên quan. Ngoài ra, IEEE còn là hiệp hội có uy tín nhất, xuất bản tới gần 1/3 số ấn phẩm trong các lĩnh vực này trên toàn thế giới. Nhiều tạp chí do IEEE xuất bản liên tục đứng trong Top 10 những tạp chí có ảnh hưởng nhiều nhất về các lĩnh vực trên.

IEEE chủ yếu đổi mới các sản phẩm và dịch vụ điện tử mới, thiết kế các tiêu chuẩn chi phối chúng và truyền bá, xuất bản và quảng bá kiến ​​thức ngành thông qua các ấn phẩm, hội nghị và hợp tác với các viện hàn lâm. Các lĩnh vực trọng tâm chính của IEEE là điện, điện tử, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, công nghệ thông tin và các ngành liên quan.

IEEE trong điện toán là phổ biến rộng rãi để phát triển các tiêu chuẩn cho mạng máy tính và bộ dịch vụ của nó. IEEE phát triển nhiều tiêu chuẩn khác nhau, chẳng hạn như IEEE 802 và IEEE 802.11 (thường được gọi là Wi-Fi), và cung cấp các dịch vụ đổi mới, sửa đổi và bảo trì liên tục cho các tiêu chuẩn này. IEEE cũng duy trì hàng ngàn chương sinh viên và chuyên nghiệp trên toàn cầu, có nhiều xã hội tập trung và tài trợ cho các hội nghị và hội thảo thường xuyên. Trong khi tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn của nó thường được quốc tế chấp nhận.

IEEE nếu nói về nguồn gốc thì nó có một lịch sử khá dài. IEEE tiền thân là kết hợp của hai tổ chức Viện kỹ sư điện Hoa kỳ (AIEE)  American Institute of Electrical Engineers được thành lập vào năm 1884 và Viện kỹ sư vô tuyến (IRE) Institute of Radio Engineers  được thành lập năm 1912. Mặc dù ban đầu AIEE lớn hơn về con người nhưng vào những năm 1950 số thành viên của IRE đã nhiều hơn do thu hút được nhiều sình viên.

IEEE tới nay đâ xuất bản hơn 30% tài liệu của thế giới trong lĩnh vực khoa học điện tử và kỹ thuật điện tử, xuất bản hơn 100 tạp chí, IEEE nó cũng tài trợ cho hơn 1800 hội nghị và sự kiện. IEEE cũng có nhiều hoạt động giáo dục và tài trợ giáo dục. Điển hình là thư viện điện tử là tập hợp các khóa học giáo dục trực tuyến được thiết kế để tự học theo nhịp độ, sở thích.. Hơn nữa, IEEE luôn luôn có các chương trình liên kết các sinh viên với các cơ quan của mình để cung cấp những khóa học thực tế.

Các bộ tiêu chuẩn tiêu biểu của IEEE

Bộ tiêu chuẩn về Máy biến áp điều chỉnh và phân phối năng lượng

Bộ tiêu chuẩn về Máy biến áp điều chỉnh và phân phối năng lượng bao gồm 95 tiêu chuẩn hiện hành, các hướng dẫn và các quy phạm khuyến nghị của Ủy ban về Máy biến áp IEEE về việc thiết kế, thử nghiệm, sửa chữa, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các máy biến áp, bộ điện kháng và các cấu kiện kèm theo được dùng trong các hệ thống năng lượng công nghiệp và sử dụng điện.

Bộ tiêu chuẩn về Thiết bị điện

Bộ tiêu chuẩn về Thiết bị điện cung cấp cho nhà sản xuất và nhà thiết kế các yêu cầu kỹ thuật cần thiết, cung cấp các phép thử và chuẩn đoán nhiều loại thiết bị điện khác nhau, bao gồm 24 tiêu chuẩn hiện hành và các khuyến nghị của thế giới về việc phát năng lượng điện và chuyển đổi thành các dạng khác của năng lượng điện và cơ năng.

Bộ tiêu chuẩn về Tương thích điện từ.

Bộ tiêu chuẩn về Tương thích điện từ bao gồm 39 tiêu chuẩn hiện hành hướng dẫn về việc phát, truyền và tiếp nhận năng lượng điện từ không được dự báo trước, các tác động không mong muốn liên quan và vận hành đúng nhiều thiết bị khác nhau liên quan đến các hiện tượng điện từ trong quá trình vận hành của các thiết bị này.

Bộ tiêu chuẩn về Rơle, Ga xép và Cơ cấu chuyển mạch.

Bộ tiêu chuẩn về Rơle, Ga xép và Cơ cấu chuyển mạch là tuyển tập các tiêu chuẩn của IEEE về Cơ cấu chuyển mạch (70 tiêu chuẩn), Bộ ngắt mạch, Cầu chì, Ga xép (35 tiêu chuẩn) và Rơ le (30 tiêu chuẩn) và tập hợp các tiêu chuẩn tham chiếu cơ bản từ các lĩnh vực liên quan khác.

Bộ tiêu chuẩn về An ninh & An toàn

Bộ tiêu chuẩn về Năng lượng Công nghiệp

Bộ tiêu chuẩn này bao gồm trên 300 tiêu chuẩn với trên 35.000 thuật ngữ, định nghĩa, bảng biểu, biểu đồ, công thức và các quy phạm khuyến nghị đối với các trang thiết bị điện công nghiệp và thương mại, bộ ngắt mạch điện áp thấp, các thiết bị điện tử, phân tích hệ thống điện, thiết kế, tính toán, quản lý, bảo dưỡng, vận hành và an toàn... 

Write a comment