Tư vấn Điều khiển thông minh - Smart Control Consulting

Ngày nay, tốc độ phát triển khoa học – công nghệ diễn ra hết sức sôi nổi và nhanh chóng, đòi hỏi các hệ thống điều khiển cũng phải đủ thông minh để có thể theo kịp và không sớm bị trở lên lỗi thời. Từ đó đỏi hỏi các kỹ sư thiết kế, thi công hệ thống phải có tư duy năng động và bao quát được toàn bộ nguyên lý hoạt động, cấu tạo toàn bộ hệ thống kỹ thuật khác mà hệ thống điều khiển quản lý, ra lệnh và giám sát, để có thể đưa ra các thuật toán, bố trí cảm biến, cũng như khả tăng tương tác và thân thiện hơn với người điều hành và sử dụng.

Today, the pace of science and technology development is very exciting and fast, requiring control systems to be smart enough to keep up and not become obsolete soon. Since then, it requires system design and construction engineers to have dynamic thinking and cover the entire operating principle and structure of all other technical systems that the control system manages and commands. and monitoring, to be able to offer algorithms, sensor layouts, as well as increased interactivity and user-friendliness.

Với kinh nghiệm bao quát trên nhiều lĩnh vực chuyên môn của hệ thống kỹ thuật, theta engineering có lợi thế trong việc am hiểu hệ thống, linh hoạt trong việc điều chỉnh các hệ thống, để có thể đưa ra các tư vấn tối ưu hóa được hệ thống điều khiển, các giải pháp phù hợp với từng phạm vi chuyên môn khác nhau, điều kiện tự nhiên và nhu cầu của người vận hành, người sử dụng khác nhau, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực bất động sản khác nhau, như: tòa nhà, khu đô thị, nhà máy, căn hộ cá nhân…

With extensive experience in many specialized areas of technical systems, theta engineering has the advantage of understanding the system, being flexible in adjusting the systems, being able to give optimization advice about the control system, solutions suitable for different areas of expertise, natural conditions and needs of different operators and users, applications in many different fields of real estates, such as buildings, urban areas, factories, individual apartments...

Theta Engineering là Công ty tư vấn thiết kế cơ điện có kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình dự án lớn, phức tạp đã được cấp chứng chỉ thiết kế với đội ngũ nhân sự giàu năng lực. Giá trị trị cốt lõi của chúng tôi được xây dựng trên hai yếu tố song hành, đó là “sản phẩm” và “dịch vụ” . Sản phẩm tốt phải kèm theo một dịch vụ tốt, dịch vụ tốt được xây dựng dựa trên cơ sở một sản phẩm tốt.

Theta Engineering is a mechanical and electrical design consultancy company with lots of experience in implementing large and complex projects. We have been granted design certificates with a team of capable staff. Our core values are based on two parallel factors, namely “products” and “services”. A good product must be accompanied by a good service, and a good service must be built on a good product.

 • Sản phẩmTuân thủ nguyên tắc thiết kế tối ưu, vận hành hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.
 • ProductAdhering to the principle of optimal designs, efficient operation, and sustainable contribution to society
 • Dịch vụCam kết “đồng hành tới cùng dự án” , với tâm thế “luôn sẵn sàng cho sự thay đổi” để hướng tới một sản phẩm hoàn thiện cao.
 • ServiceCommitting to "accompanying throughout the project" with an attitude of "ready for change" towards a highly completed product

CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH - SMART CONTROL SOLUTIONS

 • Điều khiển nhà thông minh
 • Smart home
 • Điều khiển và quản lý năng lượng tòa nhà
 • Builidng & control management system
 • Điều khiển và tự động hóa xí nghiệp
 • Industry automation and control
 • Điều khiển và tự động hóa nông nghiệp
 • Agricultural control and automation

GIÁ TRỊ CỦA ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH - VALUE OF SMART CONTROL SOLUTION

 • Bao quát và kết nối được nhiều hệ thống kỹ thuật khác nhau để trở thành một hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh.
 • Covering and connecting many different technical systems to become a complete technical system.
 • Tối ưu hóa điều khiển, vận hành nhằm: giảm chi phí đầu tư ban đầu, nâng cao hiệu suất, giảm chi phí năng lượng, nâng cao tuổi thọ, giảm thiểu chi phí bảo trì…
 • Optimize control and operation to: reduce initial investment costs, improve efficiency, reduce energy costs, improve service life, and reduce maintenance costs...
 • Thông minh và thân thiện với người điều hành, người sử dụng
 • Smart and user-friendly
 • Dự báo tốt tốc độ phát triển công nghệ, để hệ thống không sớm trở nên lỗi thời, hoặc sẵn sàng cho khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai
 • Predict the speed of technology development well, so that the system does not become obsolete soon, or is ready for future expansion and upgrades.

Write a comment