TRƯỜNG PTTH A11 - A11 HIGH SCHOOL


TRƯỜNG PTTH A11 - A11 HIGH SCHOOL

  • Địa điểm (Location): Hà Nội (Ha Noi)
  • Diện tích khu đất (Land area): 8.823 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 17.845 m²
  • Số tầng (Number of floors): 04F (+01B)
  • Chủ đầu tư (Investor): Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Cầu Giấy (Construction investment  project management unit of Cau Giay district)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
  • Loại hình dự án (Project type): Trường học (School)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)