About us - Về chúng tôi

Theta Engineering là Công ty tư vấn thiết kế cơ điện có kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình dự án lớn, phức tạp đã được cấp chứng chỉ thiết kế với đội ngũ nhân sự giàu năng lực. Giá trị trị cốt lõi của chúng tôi được xây dựng trên hai yếu tố song hành, đó là “sản phẩm” và “dịch vụ” . Sản phẩm tốt phải kèm theo một dịch vụ tốt, dịch vụ tốt được xây dựng dựa trên cơ sở một sản phẩm tốt.

Theta Engineering is a mechanical and electrical design consultancy company with lots of experience in implementing large and complex projects. We have been granted design certificates with a team of capable staff. Our core values are based on two parallel factors, namely “products” and “services”. A good product must be accompanied by a good service, and a good service must be built on a good product.

 • Sản phẩm: Tuân thủ nguyên tắc thiết kế tối ưu, vận hành hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.
 • Product: Adhering to the principle of optimal designs, efficient operation, and sustainable contribution to society
 • Dịch vụ: Cam kết “đồng hành tới cùng dự án” , với tâm thế “luôn sẵn sàng cho sự thay đổi” để hướng tới một sản phẩm hoàn thiện cao.
 • Service: Committing to "accompanying throughout the project" with an attitude of "ready for change" towards a highly completed product

   

THETA THIẾT KẾ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - THETA ADHERE TO INTERNATIONAL DESIGN

 • Theta Engineering tự hào với những kỹ sư từng trực tiếp thiết kế các dự án mang thương hiệu quốc tế … áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như: NFPA, IBC, IEC, ASHRAE, ASPE, IEEE…
 • Theta Engineering is proud of an engineering team who has directly designed large projects with international brands and adhered to international design standards, such as: NFPA, IBC, IEC, ASHRAE, ASPE, IEEE…

 

THETA THIẾT KẾ TỐI ƯU VÀ BỀN VỮNG - THETA DESIGN OPTIMALY AND SUSTAINABLY

 • Thiết kế tối ưu: Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống kỹ thuật trở thành hệ thống thống nhất vận hành hiệu quả, tối ưu chi phí đầu tư, thi công, chi phí vận hành và bảo trì.
 • Optimal design: Optimize the engineering system to become a unified and efficient system with high reliability, in order to optimize investment cost and construction cost
 • Thiết kế bền vững: Thiết kế áp dụng các tiêu chuẩn uy tín, hướng tới giá trị bền vững, đảm bảo an toàn sinh mạng và nâng cao chất lượng sức khỏe, luôn cập nhật công nghệ mới cũng như các yêu cầu về công trình xanh và năng lượng tái tạo.
 • Sustainable design: Design, firstly, must not only meet the standards of prestige with high reliability but also direct to sustainable values and long-term effective operation. It will ensure life safety and renewable energy

 

THETA ỨNG DỤNG REVIT VÀ BIM - THETA APPLIED REVIT AND BIM

 • Chúng tôi đủ năng lực thiết kế trên nền tảng BIM & REVIT và liên tục đổi mới để có thể áp dụng những công cụ thiết kế tiên tiến hơn nữa.
 • We are capable of designing on the BIM/REVIT platform and continuously innovate to be able to apply advanced design tools and further

 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH - BUSINESS REGISTRATION

 • Công ty TNHH Theta Engineering
 • Theta Engineering Company Limited
 • Mã số thuế: 0109179651
 • Tax code: 0109179651
 • Địa chỉ ĐKKD: Số 131, Ngõ 172 Đ. Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Business registration address: No.131, Alley 172 Phu Dien Stress, Phu Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, VietNam
 • Đại diện pháp luật: Hoàng Vũ Hiệp
 • Legal Representative: Hoang Vu Hiep

 

CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - CONSTRUCTIONS ACTIVITIES CERTIFICATE

 • Thiết kế (Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng II)
 • Design (Civil, Industrial Construction and Infrastructure Class II)
 • Thẩm tra thiết kế (Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng II)
 • Design verfication (Civil, Industrial Construction and Infrastructure Class II)
 • Thi công (Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng II)
 • Construction (Civil, Industrial Construction and Infrastructure Class II)

 

CHỨNG CHỈ KINH DOANH PCCC - FIRE SAFETY BUSINESS CERTIFICATE

 • Thiết kế PCCC
 • Fire safety design
 • Thẩm tra thiết kế PCCC
 • Fire safety design verification
 • Giám sát thi công PCCC
 • Fire safety construction supervision
 • Kinh doanh thiết bị và vật tư PCCC
 • Fire safety equipment and materials