CHUNG CƯ AN SINH - AN SINH APARTMENTS


CHUNG CƯ AN SINH - AN SINH APARTMENTS

  • Địa điểm (Location): Quảng Bình (Quang Binh)
  • Diện tích khu đất (Land area): 27.600 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 83.389 m²
  • Số tầng (Number of floors): 12F (×06 blocks)
  • Chủ đầu tư (Investor): Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Housing and Urban Development Corporation)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
  • Loại hình dự án (Project type): Chung cư (Apartment)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống PCCC (FLS Systems)