CHUNG CƯ PREMIER PARC - PREMIER PARC APARTMENTS


CHUNG CƯ PREMIER PARC - PREMIER PARC APARTMENTS

  • Địa điểm (Location): Hà Nội (Ha Noi)
  • Diện tích khu đất (Land area): 10.315 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 67.262 m²
  • Số tầng (Number of floors): 12F (+02B)
  • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC Group)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
  • Loại hình dự án (Project type): Chung cư (Apartment)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống PCCC (FLS Systems)