Hệ thống cấp, thoát nước

Danh mục hệ thống cấp thoát nước

 • Hệ thống cấp nước (nước thô, nước sạch, nước nóng…)
 • Hệ thống thoát nước (nước thải, nước mưa, thông hơi…)…
 • Hệ thống xử lý (lọc) nước cấp tập trung
 • Hệ thống xử lý nước thải tập trung
 • Hệ thống xử lý nước & chiếu sáng

Danh mục hệ thống cấp thoát nước

 • Hệ thống cấp nước (nước thô, nước sạch, nước nóng…)
 • Hệ thống thoát nước (nước thải, nước mưa, thông hơi…)…
 • Hệ thống xử lý (lọc) nước cấp tập trung
 • Hệ thống xử lý nước thải tập trung
 • Hệ thống xử lý nước & chiếu sáng

Phạm vi thiết kế hệ thống cấp thoát nước

 • Hệ thống cấp nước lạnh, bao gồm: các bơm nước, các bồn và bể trữ nước, các van nước, các thiết bị đường ống và phụ kiện, các hệ thống đường ống nước… cấp cho các ứng dụng sử dụng nước sinh hoạt, nước cấp hệ thống kỹ thuật, hệ thống phụ trợ khác.
 • Hệ thống cấp nước nóng, bao gồm: các thiết bị gia nhiệt nước nóng trung tâm, cục bộ, các bơm tuần hoàn nước nóng, bồn và bể trữ nước nóng, các van nước, các thiết bị đường ống và phụ kiện, các hệ thống đường ống nước… cấp cho các ứng dụng sử dụng nước nóng sinh hoạt, nước nóng cấp cho hệ thống kỹ thuật, hệ thống phụ trợ khác
 • Hệ thống thoát nước thải, bao gồm: các van nước, các thiết bị đường ống và phụ kiện, các hệ thống đường ống nước… thoát nước thải cho các ứng dụng nước thải sinh hoạt, nước thải hệ thống kỹ thuật, hệ thống phụ trợ khác.
 • Hệ thống xử lý (lọc) nước cấp tập trung, bao gồm: các giải pháp và hệ thống xử lý nước đầu vào đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu cụ thể.
 • Hệ thống xử lý nước thải tập trung, bao gồm: các giải pháp và hệ thống xử lý nước thải đáp ứng tiêu chí và yêu cầu cụ thể.
 • Hệ thống xử lý nước & chiếu sáng bể bơi, bao gồm: các giải pháp xử lý nước (lọc tuần hoàn), chiếu sáng bể bơi, giải pháp gia nhiệt nước nóng cho bể bơi bốn mùa…

Write a comment