Hệ thống điều hoà, thông gió

Danh mục hệ thống điều hòa thông gió

 • Hệ thống điều hòa (sưởi, làm mát, điều chỉnh độ ẩm, chất lượng không khí…)
 • Hệ thống thông gió chung (cấp khí tươi, hút khí thải, hút khói bếp…)
 • Hệ thống kiểm soát khói (cấp khí bổ sung, hút khói sự cố…)…
 • Hệ thống điều hòa, thông gió phòng sạch
 • Hệ thống xử lý nước cho tháp giải nhiệt

Danh mục hệ thống điều hòa thông gió

 • Hệ thống điều hòa (sưởi, làm mát, điều chỉnh độ ẩm, chất lượng không khí…)
 • Hệ thống thông gió chung (cấp khí tươi, hút khí thải, hút khói bếp…)
 • Hệ thống kiểm soát khói (cấp khí bổ sung, hút khói sự cố…)…
 • Hệ thống điều hòa, thông gió phòng sạch
 • Hệ thống xử lý nước cho tháp giải nhiệt

Phạm vi thiết kế hệ thống điều hòa thông gió

 • Hệ thống thông gió chung, bao gồm: các quạt hút khí thải, cấp khí tươi bổ sung, các hệ thống đường ống gió, các van gió, các cảm biến chất lượng không khí…
 • Hệ thống kiểm soát khói, bao gồm: các hệ thống hút khói sự cố, cấp khí bổ sung cho các hàng lang thoát nạn, không gian tập trung đông người, khu vực có nguy cơ cháy cao, hệ thống tăng áp cho các giếng và buồng đệm thang bộ thoát hiểm, thang máy…
 • Hệ thống hút khói bếp, bao gồm: các quạt hút khí thải, cấp khí tươi bổ sung, các hệ thống đường ống gió, các van gió… tới các chụp hút khói bếp
 • Hệ thống điều hòa lạnh, bao gồm: các hệ thống cấp lạnh trung tâm, các điều hòa cục bộ, các hệ thống xử lý không khí và trao đổi nhiệt, các hệ thống đường ống gió, các van gió, các cảm biến nhiệt độ, chất lượng không không khí …
 • Hệ thống điều hòa sưởi, bao gồm: các hệ thống cấp nhiệt trung tâm, các điều hòa cục bộ, các hệ thống xử lý không khí và trao đổi nhiệt, các hệ thống đường ống gió, các van gió, các cảm biến nhiệt độ, chất lượng không không khí…
 • Hệ thống điều hòa, thông gió phòng sạch, bao gồm: các hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, các hệ thống đường ống gió, van gió, các cảm biến…
 • Hệ thống xử lý nước cho tháp giải nhiệt, bao gồm: hệ thống kiểm soát chất lượng nước, các hệ thống đường ống, bơm định lượng, van, thiết bị cảm biến…

Write a comment