Hệ thống kỹ thuật hạ tầng

Danh mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ điện (ngoài nhà)

 • Hệ thống hạ tầng cấp điện
 • Hệ thống hạ tầng viễn thông
 • Hệ thống hạ tầng cấp nước
 • Hệ thống hạ tầng thoát nước thải
 • Hệ thống hạ tầng thoát nước mưa
 • Hệ thống hạ tầng chữa cháy ngoài nhà
 • Hạ tầng kỹ thuật giao thông & lối đi lại (không bao gồm kết cấu & xây dựng)
 • Trạm cấp nước sạch tập trung
 • Trạm xử lý nước thải tập trung

Danh mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ điện (ngoài nhà)

 • Hệ thống hạ tầng cấp điện
 • Hệ thống hạ tầng viễn thông
 • Hệ thống hạ tầng cấp nước
 • Hệ thống hạ tầng thoát nước thải
 • Hệ thống hạ tầng thoát nước mưa
 • Hệ thống hạ tầng chữa cháy ngoài nhà
 • Hạ tầng kỹ thuật giao thông & lối đi lại (không bao gồm kết cấu & xây dựng)
 • Trạm cấp nước sạch tập trung
 • Trạm xử lý nước thải tập trung

Phạm vi thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ điện (ngoài nhà)

 • Hệ thống hạ tầng cấp điện, bao gồm: các trạm trung thế, các trạm biến áp, các trạm điện, các tủ điện phân phối, hệ thống nối đất, chống sét, các tủ điện chiếu sáng, hố & mương dẫn cáp, tuyến cáp hạ ngầm…
 • Hệ thống hạ tầng viễn thông, bao gồm: các tủ phân phối hạ tầng viễn thông, mương cáp viễn thông, tuyến cáp hạ ngầm…
 • Hệ thống hạ tầng cấp nước, bao gồm: các trạm bơm nước trung chuyển & tăng áp, các bể nước trung chuyển, các tuyến ống cấp nước hạ ngầm…
 • Hệ thống hạ tầng thoát nước thải, bao gồm: các trạm xử lý nước tập trung, các trạm bơm nước thải, các hố ga, mương và cống dẫn nước thải, các tuyến ống nước thải…
 • Hệ thống hạ tầng thoát nước mưa, bao gồm: các hố ga, mương và cống dẫn nước mưa, các tuyến ống nước thải…
 • Hệ thống hạ tầng chữa cháy ngoài nhà, bao gồm: các bể nước chữa cháy, tuyến ống dẫn nước chữa cháy (kết hợp cấp nước sinh hoạt), các trụ chữa cháy ngoài nhà, trụ tiếp nước, họng vòi…
 • Hạ tầng kỹ thuật giao thông & lối đi lại (không bao gồm kết cấu & xây dựng), bao gồm: hệ thống thoát nước mặt, hệ thống chiếu sáng giao thông & lối đi lại…
 • Trạm cấp nước sạch tập trung, bao gồm: các giải pháp và hệ thống cấp nước, lọc nước sạch sinh hoạt đáp ứng tiêu chí và yêu cầu cụ thể.
 • Hệ thống xử lý nước thải tập trung, bao gồm: các giải pháp và hệ thống xử lý nước thải đáp ứng tiêu chí và yêu cầu cụ thể.

Write a comment