Hệ thống phòng cháy, chữa cháy

Danh mục hệ thống phòng cháy chữa cháy

 • Hệ thống báo cháy tự động
 • Hệ thống chữa cháy nước tự động
 • Hệ thống chữa cháy đặc thù (chữa cháy khí FM200, N2, Ansul Piranha…)
 • Hệ thống chữa cháy xách tay
 • Hệ thống chống cháy lan…
 • Hệ thống báo rò rỉ gas
 • Hệ thống chống cháy lan & khoang cháy

Danh mục hệ thống phòng cháy chữa cháy

 • Hệ thống báo cháy tự động
 • Hệ thống chữa cháy nước tự động
 • Hệ thống chữa cháy đặc thù (chữa cháy khí FM200, N2, Ansul Piranha…)
 • Hệ thống chữa cháy xách tay
 • Hệ thống chống cháy lan…
 • Hệ thống báo rò rỉ gas
 • Hệ thống chống cháy lan & khoang cháy

Phạm vi thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

 • Hệ thống báo cháy tự động, bao gồm: các tủ báo cháy trung tâm, các đầu báo cháy và cảm biến, các module điều khiển và giám sát, các thiết bị đo đếm, các thiết bị trường, các kịch bản lập trình hệ thống báo cháy…
 • Hệ thống chữa cháy nước tự động, bao gồm: hệ thống các bơm chữa cháy, tủ điều khiển bơm chữa cháy, hệ thống đường ống, hệ thống các van chữa cháy và phụ kiện đường ống, các thiết bị trường, các đầu phun chữa cháy sprinkler, các họng vòi chữa cháy…
 • Hệ thống chữa cháy di động, bao gồm: bình chữa cháy bột ABC, CO2, bình chữa cháy xe đẩy…
 • Hệ thống chữa cháy khí tự động, bao gồm: các giải pháp chữa cháy bằng khí FM200, N2, Fire Pro, Foam…
 • Hệ thống chữa cháy bếp, kho đông/lạnh, bao gồm: hệ thống chữa cháy Ansul Piranha, dry-type sprinkler…
 • Hệ thống báo rò rỉ gas, bao gồm: các tủ báo rò rỉ gas, các đầu báo rò rỉ gas, các module điều khiển và giám sát, các thiết bị trường, các kịch bản lập trình hệ thống báo rò rỉ gas…
 • Hệ thống chống cháy lan & khoang cháy, bao gồm: Các khoanh vùng cháy, bậc chịu lửa, các biện pháp chống cháy lan xuyên sàn, tường, vách…
 • Hệ thống lối thoát nạn, bao gồm: tư vấn & thẩm tra các bản vẽ thiết kế kế kiến trúc liên quan tới lối thoát nạn, hành lang thoát nạn, thang bộ thoát nạn, thang máy chữa cháy, cửa thoát nạn, không gian lánh nạn, chỉ dẫn thoát nạn…

Write a comment