KHÁCH SẠN HỘI AN RETREAT - HOI AN RETREAT HOTEL


KHÁCH SẠN HỘI AN RETREAT - HOI AN RETREAT HOTEL

  • Địa điểm (Location): Hội An (Hoi An)
  • Diện tích khu đất (Land area): 2.585 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 1.257 m²
  • Số tầng (Number of floors): 05F
  • TVTK Kiến trúc (Architect): Văn phòng KTS Takashi Niwa (Takashi Niwa Architects)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
  • Loại hình dự án (Project type): Khách sạn (Hotel)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện  & PCCC (MEP & FLS Systems)