Kinh nghiệm triển khai - Our experiences


Theta Engineering là Công ty tư vấn thiết kế cơ điện có kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình dự án lớn, phức tạp đã được cấp chứng chỉ thiết kế với đội ngũ nhân sự giàu năng lực. Giá trị trị cốt lõi của chúng tôi được xây dựng trên hai yếu tố song hành, đó là “sản phẩm” và “dịch vụ” . Sản phẩm tốt phải kèm theo một dịch vụ tốt, dịch vụ tốt được xây dựng dựa trên cơ sở một sản phẩm tốt.

Theta Engineering is a mechanical and electrical design consultancy company with lots of experience in implementing large and complex projects. We have been granted design certificates with a team of capable staff. Our core values are based on two parallel factors, namely “products” and “services”. A good product must be accompanied by a good service, and a good service must be built on a good product.

THETA THIẾT KẾ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - THETA ADHERE TO INTERNATIONAL DESIGN

 • Theta Engineering tự hào với những kỹ sư từng trực tiếp thiết kế các dự án mang thương hiệu quốc tế … áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như: NFPA, IBC, IEC, ASHRAE, ASPE, IEEE…
 • Theta Engineering is proud of an engineering team who has directly designed large projects with international brands and adhered to international design standards, such as: NFPA, IBC , IEC, ASHRAE, ASPE, IEEE…

THETA THIẾT KẾ TỐI ƯU VÀ BỀN VỮNG - THETA DESIGN OPTIMALY AND SUSTAINABLY

 • Thiết kế tối ưu: Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống kỹ thuật trở thành hệ thống thống nhất vận hành hiệu quả, tối ưu chi phí đầu tư, thi công, chi phí vận hành và bảo trì.
 • Optimal design: Optimize the engineering system to become a unified and efficient system with high reliability, in order to optimize investment cost and construction cost
 • Thiết kế bền vững: Thiết kế áp dụng các tiêu chuẩn uy tín, hướng tới giá trị bền vững, đảm bảo an toàn sinh mạng và nâng cao chất lượng sức khỏe, luôn cập nhật công nghệ mới cũng như các yêu cầu về công trình xanh và năng lượng tái tạo.
 • Sustainable design: Design, firstly, must not only meet the standards of prestige with high reliability but also direct to sustainable values and long-term effective operation. It will ensure life safety and renewable energy

THETA ỨNG DỤNG REVIT VÀ BIM - THETA APPLIED REVIT AND BIM

 • Chúng tôi đủ năng lực thiết kế trên nền tảng BIM & REVIT và liên tục đổi mới để có thể áp dụng những công cụ thiết kế tiên tiến hơn nữa.
 • We are capable of designing on the BIM/REVIT platform and continuously innovate to be able to apply advanced design tools and further

DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH - OUR FEATURED PROJECTS

TỔ HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÔNG CÔNG - SONG CONG COMMERCIAL COMPLEX

 • Địa điểm (Location): Thái Nguyên (Thai Nguyen)
 • Diện tích khu đất (Land area): 34.981 m²
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 73.903 m²
 • Số tầng (Number of floors): 05F (×04 blocks)
 • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Đầu tư Hà Thu (Ha Thu Holdings)
 • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
 • Loại hình dự án (Project type): Thương mại dịch vụ (Shopping mall)
 • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)

TÒA NHÀ HỖN HỢP TMDV VP HARMONICA - HARMONICA COMPLEX TOWER

 • Địa điểm (Location): Hà Nội (Ha Noi)
 • Diện tích khu đất (Land area): 5.048 m²
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 76.236 m²
 • Số tầng (Number of floors): 29F (+03B)
 • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Hữu Nghị Fortika (Huu Nghi Fortika Holdings)
 • Cấp công trình (Classification): Cấp I (Level I)
 • Loại hình dự án (Project type): Văn phòng (Office)
 • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)

KHÁCH SẠN FLC ĐẮK ĐOA - FLC DAK DOA HOTEL

 • Địa điểm (Location): Đắk Lắk (Daklak)
 • Diện tích khu đất (Land area): 80.138 m²
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 43.209 m²
 • Số tầng (Number of floors): 07F (+01B)
 • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC Group)
 • Cấp công trình (Classification): Cấp I (Level I)
 • Loại hình dự án (Project type): Khách sạn (Hotel)
 • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống PCCC (FLS Systems)
 •  

KHÁCH SẠN SOJO HUẾ - SOJO HUE HOTEL

 • Địa điểm (Location): Huế (Hue)
 • Diện tích khu đất (Land area): 2.042 m²
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 7.377 m²
 • Số tầng (Number of floors): 07F (+01B)
 • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Tập đoàn TNG (TNG Group)
 • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
 • Loại hình dự án (Project type): Khách sạn (Hotel)
 • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)

CHUNG CƯ PREMIER PARC - PREMIER PARC APARTMENTS

 • Địa điểm (Location): Hà Nội (Ha Noi)
 • Diện tích khu đất (Land area): 10.315 m²
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 67.262 m²
 • Số tầng (Number of floors): 12F (+02B)
 • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC Group)
 • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
 • Loại hình dự án (Project type): Chung cư (Apartment)
 • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống PCCC (FLS Systems)