VĂN PHÒNG LẠCH HUYỆN - LACH HUYEN OFFICE


VĂN PHÒNG LẠCH HUYỆN - LACH HUYEN OFFICE

  • Địa điểm (Location): Hải Phòng (Hai Phong)
  • Diện tích khu đất (Land area): 2.600
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 1.393 m² Số tầng (Number of floors): 02F
  • Chủ đầu tư (Investor): Công ty TNHH Xây dựng Xuân Cầu (Xuan Cau Construction Limited)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp III (Level III)
  • Loại hình dự án (Project type): Văn phòng (Office)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)