NHÀ HÀNG PIZZA 4P - PIZZA 4P RESTAURANT


NHÀ HÀNG PIZZA 4P - PIZZA 4P RESTAURANT

  • Địa điểm (Location): Bình Dương (Binh Duong)
  • Diện tích khu đất (Land area): 1.316 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 1.234 m²
  • Số tầng (Number of floors): 02F
  • TVTK Kiến trúc (Architect): Văn phòng KTS Takashi Niwa (Takashi Niwa Architects)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp III (Level III)
  • Loại hình dự án (Project type): Nhà hàng (Restaurant)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện + PCCC (MEP+FLS Systems)