SEAVIEW QUY NHƠN - QUY NHON SEAVIEW


SEAVIEW QUY NHƠN - QUY NHON SEAVIEW

  • Địa điểm (Location): Quy Nhơn (Quy Nhon)
  • Diện tích khu đất (Land area): 1.562 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 1.539 m²
  • Số tầng (Number of floors): 02F (+01B)
  • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD405 Bình Định (HUD405 Binh Dinh Construction Investment JSC)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp III (Level III)
  • Loại hình dự án (Project type): Nhà trưng bày (Exhibition building)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)