KHÁCH SẠN SOJO QUẢNG BÌNH - SOJO QUANG BINH HOTEL


KHÁCH SẠN SOJO QUẢNG BÌNH - SOJO QUANG BINH HOTEL

  • Địa điểm (Location): Quảng Bình (Quang Binh)
  • Diện tích khu đất (Land area): 797 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 6.355 m²
  • Số tầng (Number of floors): 14F (+01B)
  • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Tập đoàn TNG (TNG Group)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
  • Loại hình dự án (Project type)  Khách sạn (Hotel)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)