TỔ HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÔNG CÔNG - SONG CONG COMMERCIAL COMPLEX


TỔ HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÔNG CÔNG - SONG CONG COMMERCIAL COMPLEX

  • Địa điểm (Location): Thái Nguyên (Thai Nguyen)
  • Diện tích khu đất (Land area): 34.981 m²
  • Tổng diện tích sàn xây dựng (Gross floor area): 73.903 m²
  • Số tầng (Number of floors): 05F (×04 blocks)
  • Chủ đầu tư (Investor): Công ty CP Đầu tư Hà Thu (Ha Thu Holdings)
  • Cấp công trình (Classification): Cấp II (Level II)
  • Loại hình dự án (Project type): Thương mại dịch vụ (Shopping mall)
  • Hạng mục thiết kế (Scope of design): Hệ thống Cơ điện (MEP Systems)